Gospel Night 3 FreeStyle

Kon­cert gospe­lo­wo-fre­esty­lo­wy orga­ni­zo­wa­ny w ramach nocy Kul­tu­ry 2014

87 Photos

XII Opole Gospel Festival

Fot. Radek Mizielski

32 Photos

Gospel 2Night

Fot. Radek Miziel­ski, Oli­wer Cieślar

131 Photos

Gospel Night

Opol­ska Noc Kul­tu­ry 2012 1.06.2012. Fot. Ane­ta Gar­bow­ska, Seba­stian Pieczyński

54 Photos