Podo­ba Ci się to co robi­my? Chcesz zoba­czyć nas w swo­im mie­ście lub dołą­czyć do nasze­go chóru?

Jeże­li jesteś zain­te­re­so­wa­ny współ­pra­cą z nami zadzwoń lub napisz.

Inspektorzy chóru

Bożen­ka i Jurek Jamielucha
tel. 660 583 615

Formularz kontaktowy

Imię i nazwi­sko (wyma­ga­ne)

Adres ema­il (wyma­ga­ne)

Temat

Treść wia­do­mo­ści