Dyrygent


Agnieszka Wilczyńska

Agniesz­ka

Soprany


Marzenka Leńska

Marzen­ka

Damaris Letkiewicz

Dama­ris

Agnieszka Sacała

Agniesz­ka

Gosia Muszczyńska

Gosia

Basia Pieczyńska

Basia

Anna Grębowiec

Anna

Barbara Zakrzewska

Bar­ba­ra

Damaris Letkiewicz

Dama­ris

Elżbieta Niemirowska

Elż­bie­ta

 

Alty


Urszula Sosulska

Urszu­la

Lidia Muszczyńska

Lidia

Bożena Jamielucha

Boże­na

Martyna Jamielucha

Mar­ty­na

Wiktoria Głąb

Wik­to­ria

Beatka Budzińska

Beat­ka

Agnieszka Adamowicz

Agniesz­ka

Iza Janus

Iza

Danuta Wilczyńska

Danu­ta

Joanna Andrzejuk

Joan­na

Tenory i Basy


Jurek Jamielucha

Jurek

Józef Broniszewski

Józef

Dariusz Adamowicz

Dariusz

Stanisław Zakrzewski

Sta­ni­sław

Krzysztof Kardasiński

Krzysz­tof

Radek Romik

Radek Romik

Zespół


Andrzej Wilczyński - instrumenty klawiszowe, kierownik zespołu instrumentalnego

Andrzej Wil­czyń­ski — instru­men­ty kla­wi­szo­we, kie­row­nik zespo­łu instrumentalnego

Paulina 'Rudzia' Ochrymczuk- perkusja

Pau­li­na ‘Rudzia’ Ochrym­czuk- perkusja

Bogumił Eksner - bas

Bogu­mił Eks­ner — bas

Damian

Damian “Stru­na” Surow — gita­ra elek­trycz­na, akustyczna

 

Nagłośnienie


Kuba Leński

Kuba

Fotografia


Radosław Mizielski

Radek

Sebastian Pieczyński

Seba­stian

Współpraca


Sammy Pawlak

Sam­my Pawlak

Kamila Pałasz

Kami­la Pałasz

www.garbowska.com

gar​bow​ska​.com

Jan Swaton

Jan Swa­ton

Kuba Domański

Kuba Domań­ski

Kacper Jamielucha

Kac­per