Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

Zapra­sza­my na Kon­cert Gospel w wyko­na­niu chó­ru Feelin­Go­spel oraz zapro­szo­nych gości z USA: Sam­my Paw­lak, Lisa & Richie Comp­ton, Erik Win­ger oraz Han­nah Pawlak.

Kon­cert odbę­dzie się 9 czerw­ca 2013 /niedziela/ o godz. 18:00 w Krap­ko­wic­kim Domu Kultury.

Będzie rado­śnie i gospelowo!

Ser­de­cze­nie zapraszamy!

 

Comments are closed.